SYNAT Workshop 2012, Warsaw University of Technology

Witamy na stronach Warsztatów SYNAT 2012

Warsztaty SYNAT

Tematyka Warsztatów obejmuje wszystkie zagadnienia realizowane w ramach projektu SYNAT. Uczestnictwo w Warsztatach jest ograniczone wyłącznie do instytucji będących członkami konsorcjum.

Warsztaty SYNAT odbędą się po raz drugi na Politechnice Warszawskiej w dniach 2-3 lipca 2012.

Projekt SYNAT

Celem projektu SYNAT jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy.

Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi - stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

  • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

Publikacja

Prace zaakceptowane do publikacji w wersji rozszerzonej będą publikowane przez Springer-Verlag w serii Studies in Computational Intelligence. Wszelkie informacje dotyczące przygotowania tekstu można znaleźć na stronie wydawnictwa Springer-Verlag.